Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pracownicy bardzo lubią się rozwijać, a coraz więcej pracodawców im to umożliwia, a także zachęca i finansuje kolejne etapy kaształcenia. W dzisiejszym wpisie dowiesz się jak to ugryźć od strony prawnej. Czym jest podnoszenie kwalifikacji? Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywypracodawcy albo za jego zgodą. Jakie uprawnienia przysługują w związku z podnoszeniem kwalifikacji pracownikowi? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: Urlop szkoleniowy- […]