Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Blog

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pracownicy bardzo lubią się rozwijać, a coraz więcej pracodawców im to umożliwia, a także zachęca i finansuje kolejne etapy kaształcenia. W dzisiejszym wpisie dowiesz się jak to ugryźć od strony prawnej.

Czym jest podnoszenie kwalifikacji?

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywypracodawcy albo za jego zgodą.

Jakie uprawnienia przysługują w związku z podnoszeniem kwalifikacji pracownikowi?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

  1. Urlop szkoleniowy- za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  2. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  3. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

O tym ostatnim punkcie pewnie nie wiedziałeś?

A więc śledź mojego blogu i niedługo dowiesz się jak wygląda rozliczenie tzw. lojalki.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub zatrudniania nauczycieli, napisz do mnie https://karolinaniedzielska.pl/kontakt/

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email