Wezwanie do sądu a czas pracy pracownika

0 Comments

Często dostaje pytania lub czytam na różnych forach kadrowych dotyczące problemu wezwania do sądu pracownika. Pytania często dotyczą sytuacji, gdy sprawa sądowa jest związana z pracą, np. pracownik był świadkiem kradzieży mienia pracodawcy. Nieobecność usprawiedliwiona W pierwszej kolejności należy pamiętać, że w sytuacji gdy pracownik otrzyma odpowiednie wezwanie do stawiennictwa w sądzie lub przed innymi […]