Porównanie zaliczek na podatek dochodowy według mechanizmu Rozporządzenia z 7.01.2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie którego celem jest odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na to, że pierwsze wynagrodzenia wypłacone po zmianach tzw. Polskiego Nowego Ładu nie zawsze okazały się korzystne w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów (przepisów ustawy o pdof obowiązujących do 31.12.2021 r.). Na podstawie § 1 przedłuża się terminy, o których mowa w art. 31, […]