Prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Liczba 13 zazwyczaj źle się kojarzy, jako przynosząca pecha, dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników pracujących u tych pracodawców, którzy wprowadzili do swoich form wynagradzania prawo do 13 pensji, kojarzy się bardzo dobrze. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sferze budżetowej reguluje z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia Pracownik nabywa prawo […]