Cofnięcie lub zmiana oświadczenia o sposobie korzystania z opieki w trakcie roku

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Często nasuwa się pytanie czy istnieje możliwość zmiany tego oświadczenia w trakcie roku kalendarzowego, […]