Cofnięcie lub zmiana oświadczenia o sposobie korzystania z opieki w trakcie roku