Tarcza antykryzysowa- obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń

Kolejny dzień z dawką wiedzy z zakresu tarczy antykryzysowej. Obniżenie wynagrodzenia Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą i tzw. „ułomna osoba prawna” , u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego […]