fbpx
Współczynnik urlopowy na rok 2020-23

Blog

Tarcza antykryzysowa- obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń

Kolejny dzień z dawką wiedzy z zakresu tarczy antykryzysowej.

Obniżenie wynagrodzenia

Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą i tzw. „ułomna osoba prawna” , u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W sytuacji, gdy wymiar dobowy pracownika wynosi 8 h, po obniżeniu o 20% będzie wynosił 6 h i 24 minuty. Zaś wymiar tygodniowy będzie wynosił 32 h.

 

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Czyli nie sporządzamy w tym zakresie wypowiedzeń zmieniających. Zawieramy porozumienia zmieniające. Z uwagi na wyłączenie stosowania odpowiednio przepisów dotyczących ochrony przed wypowiedzeniem. Obniżenie wymiaru czasu racy, wynagrodzenia można dokonać osobie przebywającej na L4, zasiłku opiekuńczym i w trakcie innych usprawiedliwionych nieobecności. 

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu , audytu kadrowo- płacowego lub chcesz wdrożyć PPK?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Szukasz pomocy prawnej: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email