Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy od 2022

Na podstawie przepisów Polskiego Nowego Ładu znowelizowano art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 stycznia 2022 r. przepis ten będzie stanowił:  1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości […]