Potrącenie świadczenia niealimentacyjnego pracownika zwolnionego z podatku dochodowego (PIT 0)

Mały przedsmak, jednego z tematów czekającego nas wyzwania dot. kwot wolnych od potrąceń. Wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonywaniem pracy jest chronione przez prawo. Tym samym, co do zasady jest nienaruszalne, chyba że przepisy pozwalają pracodawcy lub innym organom do ingerencji w wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia dzielimy na odliczenia i potrącenia. Odliczenia są to: podatki; składki; PPK; uproszczony tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia.  Potrąceniu podlegają tylko następujące należności:  […]