Wezwanie do sądu a czas pracy pracownika

Często dostaje pytania lub czytam na różnych forach kadrowych dotyczące problemu wezwania do sądu pracownika. Pytania często dotyczą sytuacji, gdy sprawa sądowa jest związana z pracą, np. pracownik był świadkiem kradzieży mienia pracodawcy. Nieobecność usprawiedliwiona W pierwszej kolejności należy pamiętać, że w sytuacji gdy pracownik otrzyma odpowiednie wezwanie do stawiennictwa w sądzie lub przed innymi organami państwowymi, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika z pracy na czas niezbędny do stawiennictwa w odpowiednim […]