Zwolnienie dyscyplinarne pracownika- praktyczne problemy art. 52 kp

Inaczej dyscyplinarka… Jak ją stosować dowiesz się w niniejszym wpisie. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika I. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych Niestety, ale kodeks pracy nie definiuje zarówno przesłanki ciężkości jak i naruszenia. Tym samym każdorazowo do oceny i decyzyjności pracodawcy będzie należało stwierdzenie na jakiej podstawie kończy stosunek pracy, z uwagi na element subiektywności.  Często będzie to cienka linia pomiędzy podstawą wypowiedzenia a rozwiązaniem […]