Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia lub zwolnienia ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem

Prawo pracy jest częścią prawa prywatnego, co za tym idzie, strony stosunku pracy kreują w sposób swobodny, w granicach prawa swoją relację. Tym samym w trakcie zatrudnienia zarówno pracodawca jak i pracownik składają jednostronne oświadczenia woli. Takimi oświadczeniami są między innymi wypowiedzenie oraz zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Naczelną zasadą prawa cywilnego w tym prawa pracy, […]