Promocyjna oferta! 

Kurs video

Dodaj do koszyka

129 zł

Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli?

promocja • promocja • Promocja • PROMOCJA • PROMOCJA 

Miejsce szkolenia i certyfiakt

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przesłany certyfikat uczestnictwa bezpośrednio z programu Clickmeeting

Otrzymasz roczny dostęp do nagrań na platformie e-learningowej. 


Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli?

KURS VIDEO

Program szkolenia

1. Podstawy nawiązania z nauczycielami stosunku pracy:
 • Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony 
 • Mianowanie 
 • Dokumenty 

2. Zatrudnienia nowego nauczyciela na podstawie umowy o pracę 
 • Umowa z nauczycielem rozpoczynającym prace w placówce oświatowej
 • Zatrudnienia na podstawie zgody organu prowadzącego nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji
 • Umowa na zastępstwo
 • Umowa z uwagi na potrzeby wynikającej z organizacji nauczania
 • Limit umów na czas określony

3. Zatrudnienie na podstawie mianowania 

4. Przekształcenia umów 

5. Etapy zatrudnienia nowego nauczyciela 
 • Badania profilaktyczne, w tym przejęcie orzeczenia i skierowania z innej placówki oświatowej
 • Dane osobowe wymagane od kandydata do pracy i pracownika
 • Zawarcie umowy o pracę / aktu mianowania
 • Warunki zatrudnienia
 • Szkolenie BHP
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych (PIT-2)
 • Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem – dłużnikiem
 • Poinformowanie o PPK i wypłata transferowa
 • Dane nauczyciela pozyskiwane w trakcie zatrudnienia: niekaralność, rejestr sprawców przestępstw seksualnych, ewidencja postępowań dyscyplinarnych
 • Dokumenty

Trenerzy

Karolina Niedzielska

Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie oświatowym oraz specjalistą ds. kadr i płac, a także założycielką i dyrektorem zarządzającym niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Perfecta Instytut Kadr i Płac. W swojej codziennej pracy w kancelarii i biurze szkoły doskonale łączę obie funkcje, umiejętności i wiedzę, którą dzielę się na swoim fanpage, blogu, live’ach i mailingu. Tym samym na moim profilu odpowiedzi na nurtujące pytania odnajdą zarówno kadrowcy, płacowcy, księgowi oraz radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi.

Kieruję się domeną, że dobry kadrowiec nie ma kodeksu w głowie tylko głowę w kodeksie. Moim celem jest edukacja poprzez poznawanie prawa i nabywanie umiejętności jego wykładni, odszukiwania odpowiednich przepisów, poruszania się po aktach prawnych oraz szukania genezy problemu i umiejętności jego samodzielnego rozwiązania. Prawo jest piękne w swojej prostocie, a poznanie jego zasad, nawet jak nie jesteś prawnikiem, ułatwi Ci pracę w kadrach i płacach oraz księgowości.

Oprócz wykształcenia prawniczego posiadam również wykształcenie pedagogiczne. Jako nauczyciel doskonale realizuję się w trakcie licznych kursów i szkoleń, które prowadzę i organizuję. Pracuję również naukowo, gdzie zajmuję się prawem ubezpieczeń społecznych, badam je i porównuję z systemami wschodnimi. Zainteresowanie to jest pokłosiem mojego doświadczenia zawodowego, które zdobyłam jako pełnomocnik procesowy ZUS, pracując w wydziale obsługi prawnej. Jestem także autorką licznych publikacji oraz autorką i współautorką kilku książek z zakresu kadr, płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kadry i płace w oświacie 

Lista oczekujących

Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242310

na kurs