Przekroczenie II progu podatkowego w trakcie miesiąca

Powoli zbliża się koniec roku. U niektórych pracodawców pracownicy będą przekraczali II próg podatkowy. W tym roku zmieniły się zasady  ustalania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym przekroczono II próg podatkowy. Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku Wielu pracowników, którzy przewidują, że w trakcie roku przekroczą II próg podatkowy na samym początku roku podatkowego u swojego płatnika składa oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy liczony z 32 %. […]