Przekroczenie II progu podatkowego w trakcie miesiąca