Share on facebook

Przekroczenie II progu podatkowego w trakcie miesiąca

Powoli zbliża się koniec roku. U niektórych pracodawców pracownicy będą przekraczali II próg podatkowy. W tym roku zmieniły się zasady  ustalania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym przekroczono II próg podatkowy.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku

Wielu pracowników, którzy przewidują, że w trakcie roku przekroczą II próg podatkowy na samym początku roku podatkowego u swojego płatnika składa oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy liczony z 32 %. Warto wspomnieć, że od początku roku 2020 r. uległy zmianie przepisy dotyczące pobierania zaliczki na podatek dochodowy w przypadku przekroczenia II progu dochodowego, tj. kwoty 85528 zł. Do końca roku 2019 pracodawca pobierał zaliczkę na podatek dochodowy 32 % od kolejnego miesiąca, w którym przekroczono próg. Tym samym w miesiącu przekroczenia obowiązywała stawka jeszcze 18 % . Natomiast zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Wprowadziły rozgraniczenie. W miesiącu, w którym pracownik przekroczy II próg podatkowy pracodawca:

  1. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy 17 % do wysokości dochodu 85528 zł, 
  2. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy 32 % od wysokości dochodu 85528 zł. 

Przykład: Pracownik zatrudniony jest na pełny etat, osiąga przychód w kwocie 10 000 zł brutto. Nie złożył u pracodawcy PIT 2, nie jest uczestnikiem PPK, koszty uzyskania przychodu – 250 zł. Nie złożył oświadczenia o pobieraniu od początku roku zaliczki na podatek dochodowy liczonej według stawki 32 %.  Nie stosujemy PIT 0. W maju 2020 r. otrzymał premię w kwocie 75 000 brutto.  

1)Ustalamy kwotę netto wynagrodzenia pracownika za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2020 r. 

Obliczenia / wynik 
Przychód brutto  10000
Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne  10000
sus  10000 x 13,71 % = 1371
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  10000-1371=8629
Składka zdrowotna 9 % 8629 x 9 % = 776,61
Składka zdrowotna 7,75% 8629 x 7,75 % = 668,75
Podstawa opodatkowania (dochód)  10000-250-1371 = 8379
Zaliczka na podatek dochodowy  8379 x 17% – 668,75 = 756
Kwota netto  10000-1371-776,61-756= 7096,39

2) Ustalamy wynagrodzenie za maj 2020 r. 

Obliczenia / wynik 
Przychód brutto  10000 + 75000= 85000
Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne  85000
sus  85000 x 13,71 % = 11653,50
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  85000-11653,50=73346,50
Składka zdrowotna 9 % 73346,50 x 9 % = 6601,19
Składka zdrowotna 7,75% 73346,50 x 7,75 % = 5684,35
Podstawa opodatkowania (dochód)  85000-250-11653,50 = 73097

W przypadku miesiąca maj nie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy, albowiem doszło do przekroczenia II progu dochodowego. Tym samym oddzielnie płatnik będzie musiał ustalić zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 17 % i 32 %.

3) W maju 2020 r. pracownik dosiągnął dochód 106 613 zł, tym samym przekroczył II próg podatkowy. W związku z czym w maju należy obliczyć podatek dochodowy według stawki 17 % i 32 %. 

-dochód pracownika uzyskany w maju do progu 85528 zł to: 85528 – 8379 (styczeń) – 8379 (luty) – 8379 (marzec) – 8379 (kwiecień) = 52 012 zł 

-dochód pracownika w maju podlegająca opodatkowaniu według stawki 17 % – 52 012 zł x 17 % = 8842,04 zł 

-dochód pracownika uzyskany w maju ponad próg 85528 zł- 106 613 – 85 528 = 21 085 zł 

-zaliczka na podatek dochodowy według stawki 32 % w maju- 21 085 x 32 % = 6747,20

4) Łączna zaliczka na podatek dochodowy w maju według stawki 17 % i 32 %: 

8842,02 zł + 6747,20 zł = 15589,24 zł (następnie należy odliczyć część składki zdrowotnej w wysokości 7,75 %)

 

Chcesz poznać PPK w praktyce? Zapraszam na szkolenie. ZAPISZ SIĘ: KLIKNIJ

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email