Ochrona kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży na gruncie kodeksu pracy są pod szczególną ochroną. Jednakże ochrona ta jest dość zróżnicowana, co może wiązać się z problemami interpretacyjnymi w praktyce. W pierwszej kolejności, aby kobieta mogła korzystać z przysługującej jej ochrony w związku z ciążą, stan ciąży musi zostać stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ochrona kobiety w ciąży Na gruncie kodeksu pracy kobieta w ciąży korzysta z następującej ochrony: 1) zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub […]