Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej? Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności , wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, w tym ojczymi i macocha oraz osoby przysposabiające. Sa to głownie osoby, które w związku […]

Opieka nad dzieckiem zdrowym

W kolejnej odsłonie bloga napiszę co nieco na temat opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Opieka ta często jest traktowana jako dodatkowe 2 dni urlopu. Jednak czy na pewno powinniśmy ją tak postrzegać? Jakie są zasady udzielania opieki? Czy każdy rodzic ma takie same prawa? Co jeśli pracownik pracuje na niepełny etat lub w systemie równoważnym? Wszelkie wątpliwości rozwieje w niniejszym wpisie oraz przedstawię zasady dokumentowania […]

Szkolenia BHP pracowników administracyjno biurowych- zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać przepis art. 237 3 §22  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. tj. 2018, poz. 917 ze zm.). Zgodnie z nim: szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia […]