Współczynnik urlopowy

Rok 2020 będzie różnił się od minionego roku. Zmiany będą wynikały między innymi z faktu, że parę świąt, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy będzie wypadać w niedzielę, a wiec również w dzień ustawowo wolny od pracy. Ponadto jest to rok przystępny, a więc liczba dni to 366! W 2020 roku przepracujemy także większą liczbę godzin. Sprawdź ile: https://karolinaniedzielska.pl/wymiar-czasu-pracy-w-2020-roku/ Tym razem poruszymy temat współczynnika urlopowego, a więc elementu niezbędnego do obliczenia […]

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Pracownicy w roku 2020 będą zobowiązani do przepracowania większej liczby godzin, aniżeli miało to miejsce w roku 2019. Koniecznie sprawdź wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2020 ! Wymiar czau pracy w każdym miesiącu może się od siebie różnic. I tak zgodnie z art.130. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się w sposób następujący: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie […]