Planowane zmiany w podwyższaniu zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Obecnie w przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (zasiłek macierzyński netto) jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. kosiniakowego (1000 zł), określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, kwotę zasiłku macierzyńskiego netto podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Jeżeli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwota podwyższenia będzie ustalana w stosunku do pomniejszonej […]