Skuteczność wypowiedzenia

Nie można zapominać, że prawo pracy jest częścią prawa cywilnego. Oczywiście nie każdy kadrowiec, księgowy czy pracodawca musi być prawnikiem, ale powinni oni znać wybrane zagadnienia z zakresu prawa prywatnego, a co więcej umieć je stosować w praktyce. Ostatnio zauważyłam, że niestety znajomość przepisów dotyczących składania oświadczeń, np. wypowiedzeń jest dość mało znana. To, że nie ma odpowiednich przepisów w kodeksie pracy nie oznacza, że one nie istnieją. Zgodnie z art. 300. W sprawach nieunormowanych przepisami […]