Powołanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Do Rządowego centrum Legislacji wpłynął Rządowy Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Zgodnie z projektem: Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w ramach: […]