Ryczałt i dodatek za pracę w porze nocnej 2021

Ryczałt za pracę w porze nocnej W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.  W przypadku ryczałtu za pracę w porze nocnej należy uwzględnić planowany czas nominalny w danym roku kalendarzowym i przewidywane minimalne wynagrodzenie. Natomiast przy obliczeniu ryczałtu dla konkretnego pracownika należy uwzględnić przewidywaną […]