Kwoty wolne od potrąceń 2021

Wynagrodzenie pracownika, inne świadczenia uzyskiwane w związku z wykonywaniem pracy są chronione przez prawo. Tym samym, co do zasady jest nienaruszalne, chyba że przepisy pozwalają pracodawcy lub innym organom ingerowanie w wysokość wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia dzielimy na odliczenia i potrącenia. Odliczenia są to: podatki; składki; PPK; tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia.  Odliczenia wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawnych.  Potrąceniu podlegają tylko i wyłącznie następujące należności:  sumy egzekwowane […]