Jawne wynagrodzenie?- nowy obowiązek pracodawcy

Do Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt zmian kodeksu pracy dotyczący obowiązku pracodawcy związany z jawnością wynagrodzenia. Zmiana ta pierwotnie miała wejść już w życie 1 stycznia 2019 r., wraz z innymi znaczącymi nowelizacjami prawa pracy. Jednak tak się nie stało, dlatego dopiero teraz jest procedowana. Nowela przewiduje dodanie „art. 183f  § 1. Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, […]