Okresy odpoczynku pracownika

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych. Tym samym na gruncie kodeksu pracy wyróżniamy dwa odpoczynki, przysługujące pracownikom: 1) Odpoczynek dobowy, 2) Odpoczynek tygodniowy. Odpoczynek dobowy Odpoczynek dobowy to czas okreśłony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w każdej dobie pracowniczej. Wymiar dobowego odpoczynku to 11 godzin. Tym samym maksymalny […]