Praca na urlopie wychowawczym

Bardzo częstą wątpliwością pojawiającą się w przypadku urlopu wychowawczego jest to czy pracownik może pracować w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu lub u innego. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że urlop wychowawczy ma charakter celowościowy. Celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem lub dziećmi, na które jest on udzielony ( Por. wyrok NSA z 25.03.2011 r., I OSK 2066/10, LEX nr 1079748). W wielu opracowaniach można spotkać stanowisko, że praca […]