Udzielenie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

Często prowadząc szkolenia z przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji omawiam problematykę dyskryminacji w stosunkach pracy osób, które nie są wyznania religii dominującej w naszym kraju. Zauważyłam także, że nie jest znane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów  i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. […]