Czas pracy w podróży służbowej

Problematyka rozliczania podróży służbowych w kontekście płacowym zostały dość szeroko uregulowane w obowiązujących przepisach. Niestety, ale w kontekście rozliczania czasy pracy w podróży służbowe obecne regulacje w tym zakresie milczą. Tym samym, aby móc omówić tematykę rozliczania czasu pracy w podróży służbowej musimy sięgnąć do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., (sygnatura akt II PK 265/04). Owszem wyroki sądowe w naszym kraju nie są obowiązującym prawem, […]