Minimalne wynagrodzenie w 2021

W 2021 r. – minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, zaś stawka dla umów cywilnoprawnych to 18,30 zł. Pamiętaj!  Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest do wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie może być to wynagrodzenie zasadnicze + dodatki lub też wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, jednakże musi zostać uzupełnione przez dodatki, aby w ostatecznym rachunku normalnego wynagrodzenie […]