Share on facebook

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Pracownicy w roku 2020 będą zobowiązani do przepracowania większej liczby godzin, aniżeli miało to miejsce w roku 2019. Koniecznie sprawdź wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2020 !

Wymiar czau pracy w każdym miesiącu może się od siebie różnic. I tak zgodnie z art.130. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się w sposób następujący:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych

do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Należy pamiętać, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w roku 2020 przedstawia poniższa tabela

Miesiąc  Liczba godzin  Święta
Styczeń 168 1, 6 stycznia
Luty 160
Marzec 176
Kwiecień 168 12,13 kwietnia 
Maj 160 1, 3, 31 maja 
Czerwiec  168 11 czerwca 
Lipiec 184
Sierpień 160 15 sierpnia
Wrzesień 176
Październik  176
Listopad 160 1, 11 listopada
Grudzień  168 25, 26 grudnia 

Święta wypadające w niedziele:

3 maja 2020 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja

31 maja 2020 r. – Pierwszy dzień Zielonych Świątek 

1 listopada 2020 r.- Wszystkich Świętych 

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email