Share on facebook

Ryczałt za nadgodziny

Coraz częściej jako prawnik i pełnomocnik zarówno pracowników jak i pracodawców spotykam się z dochodzeniem przez strony stosunku pracy wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Zauważyłam również, że głównie pracodawcy nie znają takiej instytucji jaką jest ryczałt za nadgodziny.

Mało znana instytucja, a jakże pomocna w przypadku rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, którzy pracują poza zakładem pracy, np. przedstawiciele handlowi, monterzy, serwisanci i inni.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanychz pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

Jednakże  w stosunku do  pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe nie ewidencjonuje się godzin pracy.

WAŻNE! DLA TYCH PRACOWNIKÓW EWIDENCJA CZASU PRACY JEST OBOWIĄZKOWA. NIE EWIDENCJONUJE SIĘ JEDYNIE GODZIN.

Przykład obliczenia ryczałtu

Przepisy wprost nie określają sposobu ani procedury w jakiej ma nastąpić obliczenie ryczałtu za nadgodziny. Proponuje zatem, aby prześledzić comiesięczną ewidencję czasu pracy, która zobrazuje ile średniomiesięcznie pracownik pracuje w nadgodzinach i tą liczbę przyjąć jako wyjściową do obliczenia ryczałtu. Przepisy też nie przewidują jaki dodatek należy uwzględnić przy obliczaniu ryczałtu- 50 % czy 100 %. jednakże praktyka wskazuje, że jest to najczęściej 50 %.

 

Wymiar czasu pracy w miesiącu to 160 h. 

Wynagrodzenie pracownika wygląda następująco: 

-wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł

-premia regulaminowa 20 % – 600 zł 

-dodatek stażowy 10 % – 300 zł 

-dodatek funkcyjny 700 zł 

Składniki wynagrodzenia Kwota Obliczenie
Wynagrodzenie normalne 4600 3000+600+300+700=4600
Wynagrodzenie normalne za 1 h pracy 28,75 4600/160
Wynagrodzenie normlane za pracę w godzinach nadliczbowych 460 28,75×16
Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania 3000 Zasadnicze
Dodatek za 1 h pracy w wysokości 50 % 9,38 3000/160=18,75×50%=9,38
Dodatek za nadgodziny 150,08 9,38X16
Wynagrodzenie za pracę w dniu nadgodzin – 16 h 460+150,08=610,08 Wynagrodzenie za prace w nadgodzinach +dodatek

W takiej sytuacji ryczałt będzie wynosił 610, 08 zł. Można dokonać zaokrąglenia miejsc po przecinku.

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu , audytu kadrowo- płacowego ?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Szukasz pomocy prawnej: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email