fbpx
Kopia Kurs specjalista ds. Kadr-14

Blog

Święto w sobotę- jak rozliczyć czas pracy?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W tym roku kalendarzowym święta, które będą przypadały w sobotę do 15 sierpnia i 26 grudnia. Dla wielu pracowników oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do udzielania innego dnia wolnego za święto przypadające na dzień rozkładowo wolny od pracy z uwagi na 5 dniowy tydzień pracy.

Pracodawca zobowiązany będzie do udzielania czasu wolnego w danym okresie rozliczeniowym. Tym samym brak jest możliwości do udzielania czasu wolnego w innym okresie rozliczeniowym.

Uwaga! Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc, udzielenie czasu wolnego może nastąpić w innym miesiącu, niż ten w którym wystąpiło święto przypadające na dzień wolny do pracy pracownika. Oznacza to, że w kolejnym miesiącu nastąpi nominalne obniżenie czasu do przepracowania.

W przypadku jak w piątek jest Święto, a jest to dzień rozkładowo wolny dla pracownika, to czy przysługuje dzień wolny jak za święto w sobotę?

Tak, udzielamy dnia wolnego, do końca okresu rozliczeniowego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r., zgodnie z którym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzięń wolny.

Masz pytania? Zostaw komentarz.

Karolina Niedzielska

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email