Staż urlopowy

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od tzw. stażu urlopowego. W przypadku, gdy staż urlopowy wynosi co najmniej 10 lat pracownikowi przysługuje wyższy, 26 dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego. Do stażu urlopowego wliczają się różne okresy wykonywania i niewykonywania pracy. Jednak, aby móc zaliczyć konkretny okres do omawianego stażu musi to wynikać wprost z przepisu, np. poprzez sformułowanie, że w trakcie danej nieobecności pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze.   Do stażu urlopowego […]