Share on facebook

Kurs zasiłki

299 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie. Jedynym wymogiem stawianym uczestnikom jest podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Zasób 2

Materiały

W trakcie kursu można pobrać liczne wnioski i wzory dokumentów.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasiłków, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów oraz dokonywania skomplikowanych obliczeń. Prowadzący szkolenie kładzie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy. Kurs ma wymiar praktyczny, w trakcie zajęć pokazywane są symulacje obliczeń i liczne przykłady.

Więcej informacji:

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu kursantów swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy w formie filmów video.

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań na żywo. Na platformie jest zakładka Q&A, gdzie możesz zostawić pytanie prowadzącemu. Koniecznie zaglądaj do zakładki ogłoszenia.

Po kursie wydawany jest elektroniczny certyfikat.


Moduł zasiłki

  1. Zaświadczenie lekarskie

  2. Świadczenia w razie choroby

  3. Zasiłek macierzyński

  4. Zasiłek opiekuńczy

  5. Okres wyczekiwania

  6. Zliczanie okresu zasiłkowego do 2021 r. 

  7. Zliczanie okresu zasiłkowego od 2022 r.

  8. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 2022 r.

  9. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

  10. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego


Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

Przy zakupie kursu zakładasz konto, po opłaceniu kursu wystarczy się zalogować na konto i rozpocząć naukę 🙂

299