Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia