Share on facebook

Okresy odpoczynku pracownika

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych.

Tym samym na gruncie kodeksu pracy wyróżniamy dwa odpoczynki, przysługujące pracownikom:

1) Odpoczynek dobowy,

2) Odpoczynek tygodniowy.

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek dobowy to czas okreśłony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w każdej dobie pracowniczej. Wymiar dobowego odpoczynku to 11 godzin. Tym samym maksymalny czas pracy w danej dobie pracowniczej to 13 godzin.

Dobowa norma 11 godzin wypoczynku nie przysługuje:

-pracownikom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

-pracownikom prowadzącym akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, bądź też usunięcia określonej awarii.

W przypadku naruszenia dobowego czasu wypoczynku pracownikowi przysługuje jego wydłużenie w kolejnej dobie pracowniczej.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy to określony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w każdym tygodniu pracowniczym. Wymiar tygodniowego odpoczynku to 35 godzin.

Tygodniowy odpoczynek obejmuje już w swoim wymiarze także dobowy wypoczynek.

Tygodniowy wypoczynek powinien obejmować niedzielę.

Wymiar tygodniowego odpoczynku może zostać obniżony do 24 godzin, w przypadku:

-pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

-pracowników prowadzących akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, bądź też usunięcia określonej awarii,

-pracowników przechodzących na inną zmianę, zgodnie z harmonogramem pracy.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email