Okresy odpoczynku pracownika

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych.

Tym samym na gruncie kodeksu pracy wyróżniamy dwa odpoczynki, przysługujące pracownikom:

1) Odpoczynek dobowy,

2) Odpoczynek tygodniowy.

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek dobowy to czas okreśłony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w każdej dobie pracowniczej. Wymiar dobowego odpoczynku to 11 godzin. Tym samym maksymalny czas pracy w danej dobie pracowniczej to 13 godzin.

Dobowa norma 11 godzin wypoczynku nie przysługuje:

-pracownikom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

-pracownikom prowadzącym akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, bądź też usunięcia określonej awarii.

W przypadku naruszenia dobowego czasu wypoczynku pracownikowi przysługuje jego wydłużenie w kolejnej dobie pracowniczej.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy to określony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w każdym tygodniu pracowniczym. Wymiar tygodniowego odpoczynku to 35 godzin.

Tygodniowy odpoczynek obejmuje już w swoim wymiarze także dobowy wypoczynek.

Tygodniowy wypoczynek powinien obejmować niedzielę.

Wymiar tygodniowego odpoczynku może zostać obniżony do 24 godzin, w przypadku:

-pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,

-pracowników prowadzących akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, bądź też usunięcia określonej awarii,

-pracowników przechodzących na inną zmianę, zgodnie z harmonogramem pracy.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie