Czas pracy

459.00  379.00 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Moduł czas pracy dedykowany jest dla osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki czasu pracy. Z modułu mogą skorzystać osoby, które posiadają już doświadczenie w kadrach i płacach, chcące pogłębić, poszerzyć i zaktualizować wiedzę z zakresu czasu pracy.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Liczne wzory wniosków dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy oraz przykładowa ewidencja czasu pracy.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu czasu pracy, w tym jego planowania i rozliczania.

Więcej informacji:

Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy.

Kupując kurs w formie e-learningu zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale video. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.

Czas pracy 

 1. Czym jest czas pracy?

 2. Doba i tydzień pracowniczy

 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 

 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 

 5. Normy i rozkłady czasu pracy 

 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 

 7. Przerwy wliczane do czasu pracy

 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 

 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 

 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 

 11. Praca w niedzielę i święta 

 12. Praca w porze nocnej

 13. Dyżur i przestój 

 14. Wyjścia prywatne 

 15. Czas pracy kadry kierowniczej 

 16. Czas pracy w podróży służbowej

 17. Ewidencja czasu pracy 

 18. Czas pracy w placówkach medycznych

 

 

459.00  379.00 

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie