Książka Czas pracy

86 

Opis

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

To poradnik, który został stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, poszukujących odpowiedzi na wiele zawiłych zagadnień. Czas pracy uważany jest przez kadrowców za jeden z najtrudniejszych elementów prawa pracy. Tak naprawdę to mit. Czas pracy jest uporządkowanym i logicznym działem prawa pracy. Kluczami do sukcesu planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z normami prawnymi są opanowanie specyficznych definicji ustawowych oraz rozszyfrowanie powtarzalnych mechanizmów. Każdy mój poradnik zawiera liczne przykłady służące zobrazowaniu danego zagadnienia. Tym samym przedstawiam nie tylko wiedzę teoretyczną, którą można nabyć samodzielnie podczas lektury kodeksu pracy, ale także wiedzę praktyczną.

 

Z niniejszej publikacji dowiesz się:

  • co w ujęciu ustawodawczym jest czasem pracy, a co nim nie jest;
  • jak planować i rozliczać czas pracy;
  • jak usprawiedliwiać nieobecności;
  • jak rozliczać nadgodziny, pracę ponadwymiarową, pracę w niedzielę i święta;
  • jak dokumentować czas pracy pracownika z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

Liczba stron: 219

Oprawa: miękka

 

Spis treści

Drogi Czytelniku!

Kilka słów o mnie

I. Wstęp

II. Czas pracy – definicje

1. Czas pracy

2. Doba i tydzień pracowniczy

2.1. Doba pracownicza

2.2. Tydzień pracowniczy

3. Odpoczynek dobowy i odpoczynek tygodniowy

3.1. Odpoczynek dobowy

3.2. Odpoczynek tygodniowy

4. Okres rozliczeniowy

5. Normy czasu pracy

6. Wymiary czasu pracy

III. Systemy i rozkłady czasu pracy

1. Podstawowy system czasu pracy

2. Zadaniowy system czasu pracy

3. System równoważnego czasu pracy

4. System pracy w ruchu ciągłym

5. Przerywany system czasu pracy

6. Weekendowy system czasu pracy

7. System skróconego tygodnia pracy

8. System skróconego czasu pracy

9. Rozkład czasu pracy

10. Indywidualny rozkład czasu pracy

11. Ruchomy rozkład czasu pracy

IV. Przerwy w pracy oraz inne okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

  1. Przerwy wliczane do czasu pracy

1.1. Przerwa na posiłek

1.2. Przerwa dla osoby niepełnosprawnej

1.3. Przerwa na karmienie

1.4. Przerwa pracownika młodocianego

1.5. Przerwa przy pracach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, monotonnych lub pracach w ustalonym z góry tempie

1.6. Przerwa w pracy przy monitorze ekranowym

2. Przerwa niewliczana do czasu pracy

3. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

3.1. Czas nauki pracownika młodocianego

3.2. Czas badań związanych z ciążą

3.3. Czas okresowych i kontrolnych badań lekarskich

3.4. Czas szkolenia BHP

3.5. Szkolenia

3.6. Usprawiedliwione nieobecności

4. Wezwanie pracownika do stawiennictwa przed organami władzy publicznej, samorządowej, sądami, policją

5. Udział w komisji wyborczej

6. Udział w odstrzale sanitarnym

7. Udzielanie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

V. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa

1. Pojęcie nadgodzin

2. Rodzaje nadgodzin

2.1. Limit pracy w nadgodzinach

2.2. Zlecanie nadgodzin

3. Rozliczanie nadgodzin i rekompensaty

3.1. Czas wolny z inicjatywy pracownika

3.2. Czas wolny z inicjatywy pracodawcy

3.3. Dodatki za pracę w nadgodzinach

4. Nadgodziny średniotygodniowe

5. Praca w dniu rozkładowo wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

6. Praca w niedziele i święta

6.1. Rekompensata pracy w niedzielę i święta

7. Praca w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto

VI. Szczególne przypadki rozliczania czasu pracy

1. Praca w porze nocnej

2. Dyżur

3. Przestój

4. Wyjścia prywatne

5. Czas pracy w podróży służbowej

VII. Szczególne grupy pracowników

1. Kadra zarządzająca

2. Pracownicy młodociani

3. Pracownicy niepełnosprawni

3.1. Nadgodziny, dyżury i praca ponadwymiarowa osoby niepełnosprawnej

4. Biały personel

5. Pracownicy mobilni

VIII. Dokumentowanie czasu pracy

1. Czas pracy pracownika

1.1. Ewidencja czasu pracy

1.2. Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

1.3. Zwolnienie od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat

1.4. Indywidualny rozkład czasu pracy

1.6. System czasu pracy weekendowej

1.7. Ruchomy rozkład czasu pracy

1.8. System zadaniowego czasu pracy

1.9. Dokumentacja wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

1.10. Rozliczenie wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

1.11. Dyżur

1.12. Zgody

1.13. Lista obecności

1.14. Harmonogramy czasu pracy

IX. Podsumowanie

Literatura

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.1 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Książka Czas pracy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…