Share on facebook

Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w grudniu to pokrzywdzenie pracownika i złamanie prawa

Wiele  kadrowców, księgowych i pracodawców w ostatnim czasie skupiło się na tym, aby na siłę wypłacić grudniowe wynagrodzenie jeszcze w grudniu (w przypadku, gdy wynagrodzenie jest płatne z przesunięciem, np. 10 tego dnia następnego miesiąca, czyli 10 stycznie 2022 r.).

Jest to ogromny błąd. Dlaczego? Wiele osób skupia się na tym, aby pracownik skorzystał z tej operacji, a mianowicie, żeby jeszcze od jego zaliczki na podatek dochodowy zostałą odliczona część składki zdrowotnej w wysokości 7,75 %. Czy aby na pewno pracownik z tego skorzysta?

Przykład 1:

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 4000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2.

Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. Lista płac w styczniu 2022 r.
Przychód 4000 4000
Ulga dla klasy średniej*
kup* 250
PIT2* 425
Podstawa sus 4000 4000
sus 4000 x 13,71 %= 548,40 4000 x 13,71 %= 548,40
Podstawa składki zdrowotnej 4000- 548,40= 3451,60 4000- 548,40= 3451,60
Składka zdrowotna 9 % 3451,60 x 9 %= 310,64 3451,60 x 9 %= 310,64
Składka zdrowotna 7,75 % 3451,60 x 7,75 %= 267,50
Podstawa opodatkowania 4000-548,40= 3452 4000- 548,40- 250= 3202
Zaliczka na podatek dochodowy 3452 x 17%- 267,50=319 3202 x 17%- 425= 119
Wynagrodzenie netto 4000- 548,40- 310,64- 319= 2821,96 4000- 548,40- 310,64- 119= 3021,96

*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r. nie będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik nie osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł.

*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).

 

Przykład 2:

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 7000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2.

Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. Lista płac w styczniu 2022 r.
Przychód 7000 7000
Ulga dla klasy średniej* (7000 x 6,68 %)- 380,50 / 0,17= 512,35
kup* 250
PIT2* 425
Podstawa sus 7000 7000
sus 7000 x 13,71 %= 959,70 7000 x 13,71 %= 959,70
Podstawa składki zdrowotnej 7000- 959,70= 6040,30 7000- 959,70= 6040,30
Składka zdrowotna 9 % 6040,30 x 9%= 543,63 6040,30 x 9%= 543,63
Składka zdrowotna 7,75 % 6040,30 x 7,75%= 468,12
Podstawa opodatkowania 7000- 959,70= 6040 7000- 959,70- 250- 512,35= 5278
Zaliczka na podatek dochodowy 6040 x 17%- 468,12 = 559 5278 x 17%- 425=472
Wynagrodzenie netto 7000- 959,70- 543,63- 559= 4937,67 7000- 959,70- 543,63- 472= 5024,67

*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r.  będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł.

*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).

Przykład 3:

Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto 7000, ma podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł, nie jest uczestnikiem PPK, nie obejmuje go PIT 0, złożył PIT 2. Złożył w styczniu 2022 r. wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

Lista płac nr 2 w grudniu 2021 r. Lista płac w styczniu 2022 r.
Przychód 7000 7000
Ulga dla klasy średniej*
kup* 250
PIT2* 425
Podstawa sus 7000 7000
sus 7000 x 13,71 %= 959,70 7000 x 13,71 %= 959,70
Podstawa składki zdrowotnej 7000- 959,70= 6040,30 7000- 959,70= 6040,30
Składka zdrowotna 9 % 6040,30 x 9%= 543,63 6040,30 x 9%= 543,63
Składka zdrowotna 7,75 % 6040,30 x 7,75%= 468,12
Podstawa opodatkowania 7000- 959,70= 6040 7000- 959,70- 250= 5790
Zaliczka na podatek dochodowy 6040 x 17%- 468,12 = 559 5790 x 17%- 425= 559
Wynagrodzenie netto 7000- 959,70- 543,63- 559= 4937,67 7000- 959,70- 543,63-559= 4937,67

*Ulga dla klasy średniej w 2021 r. jeszcze nie istnieje, zaś w 2022 r.  będzie mogła być zastosowana, ponieważ pracownik osiagnął przychodu wynoszącego co najmniej 5701 zł, ale pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

*Skoro jest to druga lista wypłat w grudniu, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, a więc 10 grudnia zostało wypłacone wynagrodzenie listopadowe, to w takim wypadku nie można zastosować kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 43,76 zł (PIT 2).


 

Nawet jeśli nie przekonały Cię moje argumenty matematyczne to musisz sobie zdać sprawę, że zgodnie z art. 85 § 1 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Tym samym jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie grudniowe w grudniu, spowoduje, że w 2022 r. pracownik otrzyma 11 a nie 12 wypłat i nie otrzyma żadnej wypłaty w styczniu, a więc niezgodnie z art. 85 § 1 kp.

Pamiętaj, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracowników, ponieważ zgodnie z art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:

  1. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę (…).

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email