Promocyjna oferta! 

NOWOŚĆ – Zmiana Ustawy w zakresie obywateli Ukrainy z dnia 15.05.2024 r.

Nagranie video 

Dodaj do koszyka

129 zł

Zatrudnienie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce po zmianach od 01.07.2024 r.

promocja • promocja • Promocja • PROMOCJA • PROMOCJA 

Miejsce szkolenia i certyfiakt

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przesłany certyfikat uczestnictwa bezpośrednio z programu Clickmeeting

Otrzymasz roczny dostęp do nagrań na platformie e-learningowej. 


Zatrudnienie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce po ZMIANACH od 01.07.2024 r.

Program szkolenia

1. Podstawy zatrudnienia cudzoziemców
 • Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce.
2. Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce
 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały
3. Prawa pobytowe Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
 • Wiza Schengen i Wiza krajowa D
 • Praca w ramach ruchu bezwizowego
 • Pobyt czasowy
4. Praca cudzoziemców na terenie Polski - prawa uprawniające do wykonywania pracy
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
 • Powiadomienie do UP
 • Pozwolenie na pracę
 • Zezwolenie na pracę
5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
7. Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny –
omówienie Specustawy z 12 marca 2022 r. - ZMIANY 2024 r.
 •    9 lutego 2024 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy - przedłużenie pomocy, dla uchodźców wojennych z Ukrainy
 •  Zmiany ustawy w zakresie pobytu obywateli Ukrainy z dnia 15 maja 2024 r.
 •  Zmiany w zakresie pobytu (UKR/CUKR/NUE)
 •  Dwie dodatkowe kategorie cudzoziemców korzystających w ustawy pomocowej
 •  Przedłużenie dotychczasowych pobytów
 •  Powiadomienie do PUP – nowe terminy i treść oraz nowe obowiązki pracodawcy i pracownika
 •  Nowa 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy
 •  Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy
8. Sesja Q&A - pytań i odpowiedzi

Małgorzata Narożnik

Starszy Specjalista ds. kadr i płac. Certyfikowany trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego, administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.


Specjalista do spraw cudzoziemców

Dodaj do koszyka 

dowiedz się więcej

Zdobądź nowy zawód

Poznaj najnowsze przepisy i zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce

kod zawodu: 242231