RODO dla specjalistów ds. kadr i płac 08.09.2024

08.09.2024 r., godz. 9-15

platforma Clickmeeting

Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Dodaj do koszyka

599 zł

Poznaj program

RODO dla specjalistów ds. kadr i płac RODO DLA SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


Zapis na szkolenie

Dostępne wkrótce

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Trenerzy

AGNIESZKA ŻARECKA

Starszy inspektor BHP, certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od lat prowadzi wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP, ponadto wspiera podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkoli z zakresu ochrony danych, pełni funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO.

Materiały ze szkolenia

każdy uczestnik otrzyma:

Materiały w wersji elektronicznej

Dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku

 Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia

1

2

3

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych
 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

4

Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych
 • Zgoda
 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy
 • Obowiązek prawny
 • Ochrona żywotnych interesów
 • Interes publiczny
 • Prawnie uzasadniony interes

1

Istota pojęć na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Dane osobowe
 • Szczególna kategoria danych
 • Przetwarzanie
 • Pseudonimizacja
 • Administrator danych
 • Podmiot przetwarzający

2

Zasady prawidłowego przetwarzania danych w działach kadr i płac
 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
 • Zasada ograniczonego celu
 • Zasada minimalizacji danych
 • Zasada prawidłowości
 • Zasada ograniczonego przetwarzania
 • Zasada integralności i poufności
 • Zasada rozliczalności

5

Zgoda na przetwarzane danych w procesie zatrudnienia pracownika a warunki jej wyrażenia przez osobę fizyczną
 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

6

Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?
 • Podstawa prawna
 • Zakres klauzuli informacyjnej
 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji

7

Lista przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody

8

Lista przykładowych obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
 • Powołanie inspektora ochrony danych
 • Realizacja przysługujących praw
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych


Podsumowanie i zakończenie