Związki zawodowe w zakładzie pracy 25.05.2024

25.05.2024 10:00-16:00

platforma Clickmeeting

Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Dodaj do koszyka

599 zł

Poznaj program

Związki zawodowe w zakładzie pracy 25.05.2024 Związki zawodowe w zakładzie pracy 25.05.2024

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


Zapis na szkolenie

wkrótce dostępny 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Trener

Beata Kozakowska-Burdzińska

Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu, mediator, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, a w jej ramach kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz współpraca z sektorem jednostek publicznych.
Kancelaria otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Komitet Ochrony Prawa Dziecka w Warszawie w postaci Certyfikatu "Kancelaria Przyjazna Dziecku". Wykładowca prawa , w tym przewodniczący Komisji Nadzorujących Egzaminy Zawodowe, wykładowca na Wyższych Uczelniach, w tym na studiach podyplomowych MBA. Trener prawa , ekspert, prowadzący liczne szkolenia z różnych dziedzin prawa, w tym prawa pracy oraz Fora Sekretarzy, Fora Skarbników, Fora Kadrowe, autor programów i materiałów szkoleniowych z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa pracy. Posiada uprawnienia pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z prawa europejskiego, BHP oraz MBA. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, właścicieli firm, managerów i osób zarządzających przedsiębiorstwami, a także do pracowników organów państwowych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie, usystematyzuje oraz uporządkuje wiedzę 

Materiały ze szkolenia

każdy uczestnik otrzyma:

Dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku

 Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia

1.Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych
2.Katalog osób uprawnionych do zrzeszania się w organizacji związkowej
3.Obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych. Jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej?
4.Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
5.RODO a współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
6.Rola związków zawodowych przy:
  • tworzeniu i zmianie wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy, a także zmianie warunków pracy i płacy
  • bezpieczeństwie i higienie pracy
  • układach zbiorowych pracy
  • sporach zbiorowych
7.Przywileje związkowe, w tym szczególna ochrona reprezentantów związkowych
8.Wybrane orzecznictwo dotyczące związków zawodowych