ZASIŁKI - obowiązki płatnika składek - 15.06.2024 

15.06.2024 r., 10-16

platforma Clickmeeting

Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Dodaj do koszyka

599 zł

Poznaj program

Zasiłki - obowiązki płatnika składek - 15.06.2024 

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


Zapis na szkolenie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Trenerzy

Andrzej Radzisław

Radca prawny i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest byłym pracownikiem Centrali ZUS – Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami.

Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką płac.

Trener z 20 – letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo – płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków naliczania wynagrodzeń.

Adresaci szkolenia:

Specjaliści ds. kadr i płac – zarówno początkującym, jak i doświadczonym pracownikom działów HR, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczeniem wynagrodzeń pod kątem obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych przepisów.
Przedstawione zostaną, obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców a także obowiązki płatnika związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Omówione zostaną także dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do poszczególnych rodzajów świadczeń oraz dokumenty które płatnik przekazuje do ZUS-u, a które dotyczą wypłat zasiłków.

Materiały ze szkolenia

każdy uczestnik otrzyma:

Materiały w wersji elektronicznej

Dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku

 Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia

Zasiłki w 2024 r.– Obowiązki płatników składek

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłki opiekuńcze

Zasiłek macierzyński

 • Za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • Za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • Przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • Zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • Zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • Wynagrodzenie za czas choroby okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia chorobowego
 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje,
 • Wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • Składniki przysługujące do określonego terminu,
 • Zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia, kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej

Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 • Kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

Odpowiedzi na pytania