fbpx

Prywatność

Polityka prywatności serwisu karolinaniedzielska.pl​

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kontaktowych bądź zakupu poprzez Serwis.

§ 2

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska z siedzibą ul. Filomatów Pomorskich 1D/55 87-100 Toruń NIP 9562266104 REGON 9562266104

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy

§ 5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

§ 6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

§ 7

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

§ 8

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 9

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§ 10

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 11

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis karolinaniedzielska.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w stopce na każdej podstronie serwisu.

 Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Niedzielska prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska,  NIP 9562266104, numer REGON 382270143, ul. Filomatów Pomorskich 1 D/55, 87- 100 Toruń. 
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c  RODO w przypadku skorzystania ze sklepu internetowego, w celu zawarcia umowy sprzedaży internetowej i wykonania zawartej przez klienta z Administratorem Danych Osobowych, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności wynikających z umowy, wystawienie dokumentów księgowych. 
  3. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 
  5. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, 

– ich sprostowania, 

– usunięcia,  

– ograniczenia przetwarzania, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

– do przenoszenia danych, 

– wydania kopii danych, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.