UMOWY CYWILNOPRAWNE 16.06.2024

16.06.2024 r., 10-16

platforma Clickmeeting

Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Dodaj do koszyka

599 zł

Poznaj program

UMOWY CYWILNOPRAWNE - 16.06.2024

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


Zapis na szkolenie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Trenerzy

Andrzej Radzisław

Radca prawny i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest byłym pracownikiem Centrali ZUS – Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami.

Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką płac.

Trener z 20 – letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo – płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków naliczania wynagrodzeń.

Adresaci szkolenia:

Specjaliści ds. kadr i płac – zarówno początkującym, jak i doświadczonym pracownikom działów HR, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczeniem wynagrodzeń pod kątem obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych przepisów.
Przedstawione zostaną, obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców a także obowiązki płatnika związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Omówione zostaną także dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do poszczególnych rodzajów świadczeń oraz dokumenty które płatnik przekazuje do ZUS-u, a które dotyczą wypłat zasiłków.

Materiały ze szkolenia

każdy uczestnik otrzyma:

Materiały w wersji elektronicznej

Dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku

 Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia

Umowy cywilnoprawne rodzące obowiązek ubezpieczeń

 • Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług), umową o dzieło

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców

Składki za zleceniobiorców

 • Umowa zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 • Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców

 • Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców

 • Kiedy składa na FP nie jest opłacana?

Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?

 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne)
 • Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę
 • Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
 • Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców
 • Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia, umowę o pracę
 • Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
 • Zagrożenia dla płatnika
 • Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?
 • Analiza przypadków
 • Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę

Składki za zleceniobiorcę który ma inne tytuły do ubezpieczeń

 • Prowadzi działalność gospodarczą
 • Przebywa na urlopie wychowawczym
 • Przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • Wykonuje umowę o pracę w innej firmie

Umowa o dzieło

 • Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS
 • Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u
 • Odwołanie od decyzji ZUS
 • Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian

Odpowiedzi na pytania uczestników

Przychody zwolnione od składek

Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek

dodaj do koszyka