RODO w pracy zdalnej 20.04.2024

20.04.2024 r., godz. 9-15

platforma Clickmeeting

Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Dodaj do koszyka

599 zł

Poznaj program

RODO w pracy zdalnej 20.04.2024 RODO w pracy zdalnej 20.04.2024 RODO w pracy zdalnej 20.04.2024

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


Zapis na szkolenie

Dostępne wkrótce

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Trenerzy

AGNIESZKA ŻARECKA

Starszy inspektor BHP, certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od lat prowadzi wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP, ponadto wspiera podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkoli z zakresu ochrony danych, pełni funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO.

Materiały ze szkolenia

każdy uczestnik otrzyma:

Materiały w wersji elektronicznej

Dostęp do nagrania na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku

 Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Program szkolenia

Zagrożenia dla poufności danych osobowych w toku pracy zdalnej
Zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych podczas wykonywania zdalnie obowiązków służbowych
 • zasada zgodności z prawem, rzetelność, przejrzystość
 • zasada ograniczonego celu
 • zasada minimalizacji danych
 • zasada prawidłowości
 • zasada ograniczonego przetwarzania
 • zasada integralności i poufności
 • zasada rozliczalności
Rodo a praca zdalna
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
 • dane zwykłe
 • dane wrażliwe
 • dane dotyczące wyroków skazujących
Dokumentacja pracy zdalnej
 • Klauzula informacyjna
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Upoważnienie
 • Analiza ryzyka
 • Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych
Procedura ochrony danych osobowych
 • podstawa prawna
 • środki techniczne i organizacyjne zwiększające poufność danych osobowych
 • wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych w bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej
 • przykładowe zapisy Procedury ochrony danych osobowych

Kontrola pracownika zdalnego