Share on facebook

Szkolenia online
i stacjonarne

Zapraszam do skorzystania ze szkoleń z zakresu kadr, płac, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w formie online oraz stacjonarnej. Decydując się na moje szkolenia masz pewność, że oferta będzie dostosowana do Twoich potrzeb, a treści aktualne i dokładnie wyjaśnione.

Dla kogo
są przeznaczone szkolenia:

icon sz-1

dla małych
i dużych firm

icon sz-2

dla jednostek
publicznych

icon sz-2_1

dla osób
prywatnych

Szkolenia zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oczekiwania klientów, a program zawsze jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. W trakcie szkolenia zawsze uwzględniam charakter lokalizacji oraz zainteresowania i możliwości edukacyjne odbiorców. Jako doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca gwarantuję najwyższy poziom realizacji zamówienia oraz stworzenie odpowiedniej atmosfery w trakcie zajęć.

Przykładowa tematyka szkoleń:

kurs specjalista ds. kadr i płac,

kadry,

płace,

zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

urlopy i inne zwolnienia od pracy,

dokumentacja pracownicza,

czas pracy,

tworzenie regulaminów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego,

RODO w kadrach,

ZFŚS,

zasiłki,

PPK,

potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków,

inne.

Korzyści
ze szkoleń tematycznych:

podwyższenie wiedzy i kompetencji w wybranym przez siebie zakresie,

poprawa jakości pracy,

zdobycie praktycznych umiejętności,

podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Dlaczego warto wybrać zamknięte szkolenia?

tematyka dostosowana jest do realnych potrzeb klienta,

istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącej,

integracja pracowników,

treści szkolenia są bogato zilustrowane przykładami z życia wziętymi,

teoria jest połączona z praktyką, tak aby każde zagadnienie było zrozumiałe.

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Skorzystaj także z kompleksowej organizacji szkoleń zamkniętych i indywidualnych, których tematykę określisz na podstawie własnych potrzeb. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem lub kursem zamkniętym lub indywidualnym, to skontaktuj się ze mną w celu ustalenia szczegółów i kwestii organizacyjnych.

Blog

Bądź

na bieżąco

Zasady urlopu wypoczynkowego

Limit umów zawieranych na czas określony

Okresy, za które pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku

Czas pracy kadry zarządzającej

Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu

Ponaglenie ZUS w sprawie wypłaty zasiłku

Kursy

i szkolenia

Świadectwo pracy

Zasiłki plus e-book Płace

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Zasiłki

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

O mnie

Sklep

Do pobrania