Share on facebook

Kursy

i szkolenia

Lata nauki i zdobywania doświadczenia doprowadziły mnie do miejsca, w którym mogę się tą wiedzą dzielić. I robię to z ogromną satysfakcją, widząc zadowolenie swoich klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyłam szkolenia i kursy on-line, tak by każdy w ramach czasu, jakim dysponuje, mógł się ciągle rozwijać i podnosić poziom swojej wiedzy i kwalifikacji.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030. 

Kursy

Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć wachlarz swoich umiejętności i nauczyć się czegoś nowego, kurs jest właśnie dla Ciebie. Co do zasady kursy pozwalają poznać dany temat od podstaw z naciskiem na praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy. Przeprowadzę Cię przez te nowe obszary w interesujący i merytoryczny sposób, być może – tak jak w moim przypadku, staną się one Twoją pasją.

Kurs Kierownik działu kadr i płac IV edycja

Kurs Specjalista ds. kadr

Kurs Specjalista ds. płac

Kurs Specjalista ds. kadr i płac

Szkolenia

Zapraszam na szkolenia online na żywo i w formie wideo oraz stacjonarne z tematyki kadr i płac. W mojej ofercie znajdziesz pozycje zarówno dla początkujących, jak i dla osób z dużym zasobem wiedzy, pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Tematykę dostosowuję do potrzeb i nie zdarzyło mi się przeprowadzić dwóch identycznych szkoleń. Każdy uczestnik ma inne oczekiwania i każdy traktowany jest przeze mnie jak wyzwanie, a z tymi uwielbiam się mierzyć.

Program Optima kadry i płace 19-20.10.2023

Program Płatnik – rozliczenia z ZUS 19.12.2023

Program Płatnik – rozliczenia z ZUS 20.11.2023

Kurs kadry na żywo (XV)

Kurs płace na żywo (XV)

kurs dla kadrowych

Kurs Specjalista ds. kadr i płac NA ŻYWO edycja XV – część płacowa